Welkom op de website van de Ouder-en familievereniging Huize Ursula

Op deze site vindt u informatie over de vereniging en de cliëntenraden van Ursula.

De vereniging is 1968 begonnen als oudercommissie en in 1979 overgegaan in de Ouder Vereniging “Huize Ursula” (OVHU). Per 3 juli 2009 is de naam gewijzigd in Ouder- en familievereniging “Huize Ursula” (OVHU). Zij is gevestigd te Nieuwveen, gemeente Nieuwkoop.

De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van haar leden en van de cliënten van de aan het Landgoed Ursula verbonden zorginstelling(en). Landgoed Ursula aan de A.H. Kooistrastraat 130 te Nieuwveen en omvat zorgvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Landgoed Ursula is onderdeel van De Stichting Ipse de Bruggen.


 

 

 

 

 

 

Veel verkeersovertredingen op Landgoed Ursula
Op verzoek van de centrale bewonersraad en de landgoedraad heeft de werkgroep veiligheid een
verkeerscontrole georganiseerd op het terrein op 29 september 2016.
Al geruime tijd ergeren cliënten zich aan de snelheid van automobilisten op het terrein en willen ze daar graag aandacht voor.
Om de juiste snelheid van een ieder te bepalen kregen we hulp van een agent met laserapparatuur.
Na een vroege werkbespreking en een kop koffie gingen de cliënten samen met hem aan de slag.
Ze namen een doos met presentjes mee voor de automobilisten die zich netjes aan de snelheid hielden en iedere passant kreeg een flyer met de terreinregels uitgereikt.
Helaas kwam de doos met presentjes bijna gevuld weer retour want zeker 80% van de meer dan 130 gecontroleerde auto’s reden te hard.
De meeste automobilisten waren verbaast over hun eigen snelheid en konden de actie wel waarderen.
Voor de cliënten was het een top ochtend die hopelijk zijn nut gaat bewijzen.
Om alert te blijven wordt binnenkort een matrix bord met de gemeten snelheid op het terrein geplaatst.

Locatie Nieuwveen e.o.Locatiemanager facilitair bedrijf Diana NietveldNamens werkgroep veiligheid,