Welkom op de website van de Ouder-en familievereniging Huize Ursula

Op deze site vindt u informatie over de vereniging en de cliëntenraden van Ursula.
De vereniging is 1968 begonnen als oudercommissie en in 1979 overgegaan in de Oudervereniging “Huize Ursula” (OVHU). Per 3 juli 2009 is de naam gewijzigd in Ouder- en Familievereniging “Huize Ursula” (OVHU). Zij is -statutair- gevestigd te Nieuwveen, gemeente Nieuwkoop.

De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van haar leden en van de cliënten van “Landgoed Ursula” te Nieuwveen en de daaraan verbonden zorglocaties.
De (centrale) locatie “Landgoed Ursula” is gevestigd aan de A.H. Kooistrastraat 130 te Nieuwveen en omvat, evenals de aan deze (centrale) locatie verbonden zorglocaties in de regio, zorgvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking.
Zij maken allen deel uit van de stichting “Ipse de Bruggen”.