De cliëntmedezeggenschap is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Volgens deze wet heeft de cliëntenraad adviesrecht en informatierecht over de gang van zaken binnen de zorginstelling.
De locatie Ursula (onderdeel van Stichting Ipse de Bruggen) heeft een cliëntenraad met een aantal commissies, alle bemenst door cliëntvertegenwoordigers (ouders, familie, curator, etc).
Daarnaast is er een Centrale Bewonersraad met bewonersraden. Hierin hebben de bewoners van Ursula (en de daaraan verbonden locaties) zitting.

Zorgmanagers.
De zorgmanagers staan onder leiding van de zorgdirecteur.

Locale Cliëntenraad (LCR) Huize Ursula, Nieuwveen e/o.(voorheen Landgoedraad Huize Ursula)
De LCR Huize Ursula, Nieuwveen e/o doet (medezeggenschaps-)zaken met de zorgdirecteur. Deze cliëntenraad adviseert de zorgdirecteur over o.a. voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging, recreatie en ontspanning, kwaliteit van de zorg. Het gaat dan niet om individuele gevallen maar om de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Ursula.
Op zijn beurt informeert de directeur deze cliëntenraad over de gang van zaken op Ursula, zodat de cliëntenraad haar taak goed kan uitvoeren.
Daardoor zijn de leden van de cliëntenraad goed geïnformeerd over alle beleidsmatige zaken die spelen op Ursula.
Tevens heeft de LCR Huize Ursula, Nieuwveen e/o contact met de Centrale Bewonersraad.

Commissies.
De commissies doen zaken met de zorgmanagers. Eigenlijk hetzelfde als wat de LCR Huize Ursula, Nieuwveen e/o doet met de zorgdirecteur, maar dan lager in de organisatie. Daarnaast zijn de commissies de oren en ogen van deze cliëntenraad. Zij signaleren en adviseren gevraagd en ongevraagd de raad.
Per commissie hebben een paar commissieleden zitting in de LCR Huize Ursula, Nieuwveen e/o. De commissie staat dicht bij de zorg op de werkvloer.

Centrale cliëntenraad.
Onderwerpen die Ursula overstijgen worden in de Centrale Cliëntenraad (CCR) Ipse de Bruggen besproken. Deze CCR doet (medezeggenschaps-)zaken met de bestuurder(s) van Ipse de Bruggen.