De officiële naam van de cliëntenraad van Ipse de Bruggen, locatie Nieuwveen en omgeving is Lokale Cliëntenraad (LCR) Huize Ursula, Nieuwveen e/o.

In deze cliëntenraad hebben cliëntvertegenwoordigers zitting (ouders, familie, etc.);
De voorzittersfunctie van de LCR Huize Ursula, Nieuwveen e/o wordt wisselend door mw. V (Vicky) van Dok en dhr. H. (Huib) de Vriend vervuld.
Zij worden v.w.b. de secretariële werkzaamheden bijgestaan door mw. M. (Marijke) Langelaar (Secretaresse LCR Huize Ursula, Nieuwveen e/o), e-mail: secretariaat.LCR.Nieuwveen@ipsedebruggen.nl.

Voor meer informatie over de samenstelling en activiteiten van de LCR Huize Ursula, Nieuwveen e/o, kunt u contact opnemen met mw. Langelaar.