De vereniging is er voor en door leden en het vrijwilliger zijn is weliswaar vrijwillig maar niet vrijblijvend. Dit betekent dat de leden elkaar zo goed mogelijk proberen te helpen.
Dus als u met een vraag of een probleem zit, neem dan via telefoon of e-mail contact op met een van de dagelijkse bestuursleden van de oudervereniging of voorzitter van uw cliëntenraad.
Zij zijn in het algemeen goed op de hoogte van de gang van zaken en kunnen u verder helpen.

Dagelijks bestuur OVHU

Voorzitter :
M. (Rien) Brand
Tel.: 06 22 37 54 08
e-mail: Rien Brand
 
Secretaris :
mw. N. (Nathalie) Peters
Tel.: 06 22 38 12 71
e-mail: Secretariaat.
 
Penningmeester:
H. (Helma) Kouwenhoven
Tel.: 06 81 13 72 29
e-mail: Helma Kouwenhoven

Overige contactgegevens

Voor juridische zaken kunt u contact opnemen met:
F. (Fred) Geugjes
Tel.: 06 44 12 61 32
e-mail: Fred Geugjes
Voor vragen over het nieuwsbulletin van de OVHU “Flitsnieuws” kunt u contact opnemen met:
H. (Henk) Telman
Tel.: 06 26 06 28 25
e-mail: Henk Telman
Voor het aanleveren van content voor de website van de OVHU, kunt u contact opnemen met:
C. (Carl) Vermelis
Tel.: 06 11 48 68 56
e-mail: Carl Vermelis

Bankrekening Ouder- en Familievereniging Huize Ursula (OVHU) NL61 INGB 0001 9751 03