In deze nieuwsrubriek treft u de navolgende onderwerpen aan:

Note:
Door op een van de bovenstaande teksten te klikken gaat u direct naar het desbetreffende onderwerp op deze pagina.


In verband met het slechte weer op vrijdag 12 juli, is Disco Klikkie verhuist naar vrijdag 19 juli a.s. op het Ursulaplein.

Hallo muziekliefhebbers
Jammer genoeg blijft het erg hard regenen.
Alles is koud en nat.
Daar kan de Disco niet zo goed tegen.
Daarom gaan we het volgende week vrijdag opnieuw proberen.
Dus vrijdag 19 juli is er weer Disco Klikkie.
Mocht het dan toch weer regenen, dan kunnen we in het Parkpaviljoen terecht.


Tot ziens op vrijdag 19 juli.
Vriendelijke groeten Team Recreatie.


Door de OVHU gesponsord project “aansluiting Ipse/Ursula woon/zorglocatie Wassenaerplein te Langeraar” op netwerk BoxTV succesvol afgerond.

Medio dit jaar (2023) heeft BoxTV zich tot de OVHU gewend met het verzoek om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning ter realisatie van de aansluiting van de woon/zorglocatie van Ipse/Ursula “van Wassenaerplein te Langeraar” op het netwerk van BoxTV, waardoor zij de uitzendingen van BoxTV kunnen ontvangen.
Het bestuur van de Ouder- en familievereniging “Huize Ursula” (OVHU) heeft positief op deze aanvraag gereageerd.
Hierdoor konden partijen, w.o. Ziggo en een tweetal leveranciers/installatiebedrijven van elektronische/elektrotechnische systemen, in nauwe samenwerking met BoxTV, deze aansluiting in het 4e kwartaal van dit jaar (2023) realiseren.
Cliënten en begeleiding van de woon/zorglocatie “van Wassenaerplein” kunnen nu de programma’s van BoxTV op hun eigen Tv-toestel volgen.


Nieuwe apparatuur voor de disco gesponsord door de OVHU

Nu het Parkpaviljoen op Ursula in gebruik is genomen kon het Recreatie Team met veel plezier ook hun activiteiten weer opstarten.
Gaandeweg kwam men echter tot de constatering, dat vooral de muziekinstallatie vanuit het Trefpunt verouderd was.
Tegenwoordig wordt de nieuwste muziek gestreamd echter, men had niet de beschikking over de apparatuur die daarvoor nodig is.
Ook was er de wens om te kunnen beschikken over apparatuur welke ‘mobiel/makkelijk verplaatsbaar’ was, zodat men ook eenvoudig de apparatuur op andere locaties dan alleen in het Parkpaviljoen kon gebruiken (bijv. buiten de zaal).
Dit leidde tot de vraag aan de OVHU of zij het Recreatie Team financieel wilde ondersteunen bij de aanschaf van nieuwe/vervangende apparatuur, onder meer bestaande uit een nieuwe iPad zodat, als het muziekcafé weer opengaat, de cliënten hun favoriete muziek kunnen aanvragen en het Recreatie Team dit kan opzoeken op de IPad.
Ook was er de vraag te kunnen beschikken over een mooie disco verlichting op standaard en een nieuwe bubbelmachine voor buiten.
Het bestuur heeft de verzoeken gehonoreerd waardoor het Recreatie Team de nodige nieuwe apparatuur kon aanschaffen.
Het Recreatie Team is heel blij met deze nieuwe apparatuur en wil hun dank aan de oudervereniging uitspreken.
Zij nodigen iedereen van harte uit om hen te bezoeken op een van hun activiteiten en mee te genieten van deze mooie apparatuur.


OVHU hoofdsponsor nieuw hek buitenbak Manege ‘de Tijd’ op Ursula.

Medio 2021 ontving de OVHU bericht dat de omheining van de ‘buitenbak’ van ‘manege de Tijd’, gelegen op het terrein van ‘Huize Ursula’ hard aan vernieuwing toe was.
Door verschillende organisaties en personen was een sponsoractie op touw gezet om voldoende geld bij elkaar brengen voor de vernieuwing van de omheining van de buitenbak.
Helaas echter bleek het bijeengebrachte sponsorbedrag niet toereikend om de kosten voor de vernieuwing volledig af te dekken.
De OVHU is gevraagd of zij bereid was het ontbrekende bedrag bijeen te brengen, zodat opdracht gegeven kon worden om de omheining te vernieuwen.
De OVHU heeft positief op die vraag gereageerd en heeft uit haar eigen financiële middelen en uit de door de leden ontvangen sponsorgelden een geldbedrag beschikbaar gesteld van € 7.100,00.
Dit bedrag was toereikend om de financiële leemte te kunnen vullen, zodat dit project kon worden gerealiseerd.
Inmiddels is het project afgerond. De buitenbak met de vernieuwde omheining is op maandag 21 februari jl., in aanwezigheid van de burgemeester van Nieuwkoop en een bestuursafvaardiging van de OVHU officieel opgeleverd en in gebruik worden genomen.
Door het opschroeven van een bord met de bakletter ‘B’ op het hek (bakletters zijn vaste punten in een rijbak, welke rijders gebruiken om oefeningen met het paard te kunnen uitvoeren) door de burgemeester en aansluitend het opschroeven van een bord met de bakletter ‘F’ door de voorzitter van de OVHU, Frans de Jong, was de buitenbak weer klaar om te worden gebruikt.


OVHU succesvol op het gebied van sponsoring van de bakmachine van bakkerij ‘Koekje van Eigen Deeg’.


BOX TV staat voor kwaliteit!

Vele bewoners van Huize Ursula beleven dagelijks veel kijkplezier aan de uitzendingen van BOX TV.
Echter om steeds maar weer hoge kwalitatieve opnamen te kunnen maken van de vele activiteiten op en rond Huize Ursula moet men kunnen beschikken over zeer goed materiaal.
Als Ouder- en familievereniging OVHU zijn wij dan ook zeer verheugd om middels een donatie te kunnen voldoen aan de aanvraag van BOX TV om een nieuwe camera (zie onderstaande foto).
De heren Frans de Jong en Carl Vermelis overhandigen namens de OVHU de nieuwe camera aan de heer Ted Sabbe van Box TV.
Zoals u kunt lezen en zien is de Ouder- en familievereniging Huize Ursula een actieve vereniging. Niet allen op financieel gebied maar ook inhoudelijk zijn wij een vereniging die opkomt voor het belang van de mens met een verstandelijk beperking. Word daarom ook lid van de OVHU!
Wat hebben wij u te bieden:
Het adviseren en ondersteunen van onze leden en de cliënten op verzoek.
Het, zo nodig, informeren en adviseren van het management.
Het ondersteunen van een goede cliëntenmedezeggenschap.
Informatie middels diverse verenigingsmedia zoals het periodiek verschijnend INFO-bulletin, de digitale nieuwsbrief ‘De Nieuwsflits’ en deze website.
Om als OVHU succesvol te blijven hebben wij uw steun nodig.
Word lid voor € 25,00 per jaar. Aanmelden kan per mail naar Secretariaat OVHU onder vermelding lidmaatschap OVHU.
Het aanmelden kan ook per telefoon of per brief naar: Secretariaat Ouder- en familievereniging Huize Ursula, p/a Derkinderenlaan 15, 1251 EK, Laren NH of telefonisch: 06 22 38 12 71
Wilt u eerst nadere informatie, neem dan contact op met de OVHU-voorzitter R. Brand, telefoon 06 22 375 408 of per mail: R.(Rien) Brand.

Word lid, wij hebben uw steun nodig!


Hoe kan een familievereniging meedenken in de zorg voor cliënten in zorginstellingen

Bij het zoeken naar de specifieke taken van familieverenigingen ten opzichte van Cliëntenraden zoals die sinds 2012 bij ons op Huize Ursula in functie is, stuitten wij op een interessant artikel over de verschillen én de overeenkomsten van beide gremia. Hoe kan een familievereniging meedenken in de zorg voor de cliënten binnen de zorginstellingen en hoe kan dat ook samen met de cliëntenraden vorm gegeven worden.
Het zou fijn zijn als u daarover eens uw mening zou willen geven.
Het bestuur zou graag willen weten in hoeverre zijn met uw wensen daaromtrent rekening kan houden en activiteiten kan ontplooien. Wij horen het graag.
Als u daarover een mening hebt kunt u deze per e-mail sturen naar de OVHU t.a.v. dhr. F.(Fred) Geugjes.
Door op de tekst “KansPlus manifest familie beleid en familieverenigingen” te klikken kunt u voornoemde artikel inzien en eventueel downloaden


 Voortbestaan BOXTV

De OVHU houdt een warm pleidooi voor de oproep van de interne TV-zender voor de bewoners van Huize ‘Ursula’.

De Omroepvereniging Box Tv is de huisomroep van het Landgoed Ursula. De omroep maakt herkenbare programma`s voor de bewoners(cliënten) van Ipsedebruggen te Nieuwveen. De doelstelling is het laten herbeleven van emotionele momenten afgestemd op de kijkersgroep.
Reportages van evenementen op het Ursulaterrein , optredens in het Trefpunt, Live-programma`s met en door bewoners en live-kerkdiensten vanuit de Ursula kapel. Box Tv zorgt er voor dat de beelden via de Ziggokabel netjes en verzorgt op de televisie verschijnen. De vrijwilligers van de omroepvereniging doen dit al ruim dertig jaar met een ideële doelstelling.
Sommige apparatuur is sterk verouderd en werkt niet meer naar behoren. De studio werkt nu nog via een analoog systeem. De televisietoestellen in de huiskamers zijn steeds vaker  digitaal. Om de kwaliteit te verbeteren is een upgrading van de studio naar digitale transmissie een vereiste.
De omroepvereniging Box Tv heeft in de afgelopen jaren altijd voor zichzelf kunnen zorgen. Hierbij geholpen door kleine donaties van belanghebbende en oudervereniging. Ook zijn er incidenteel kleine aanpassingen uitgevoerd. Dit werd door de vrijwilligers zelf bijeengebracht.
Vanuit Ipsedebruggen is de wens geuit om een samenwerking aan te gaan met de AVA te Zwammerdam. In deze samenwerking kunnen de gemaakte opnamen van AVA en Box Tv naar de verschillende locaties over en weer  worden uitgezonden. Ook zal de technische kennis gedeeld kunnen worden. Omroepvereniging Box Tv blijft hoofdverantwoordelijk voor de uitzendingen op het Landgoed Ursula.

Graag doen wij een oproep voor een donatie ter verbetering van de studioapparatuur.

Het bestuur van de Omroepvereniging Box Tv heeft een minimale begroting van  € 30.000 opgesteld. Hiermee kunnen wij de noodzakelijke aanpassingen realiseren die door de kabelexploitant worden gesteld. Naast de investering van nieuwe apparatuur zijn er jaarlijks  kosten voor de abonnementen. Denk hierbij aan Buma Stemra Videma, Adobe-Premiere Lidmaatschap
VHN verzekeringen en locatiehuur. De omroepvereniging Box Tv is ANBI gecertificeerd. Wilt U meer informatie kijk op onze website.

Graag zien wij uw reactie tegemoet.

Namens het bestuur Omroepvereniging Box Tv
T.A.Sabbé