De vereniging is 1968 begonnen als oudercommissie en in 1979 overgegaan in de Ouder Vereniging “Huize Ursula” (OVHU). Per 3 juli 2009 is de naam gewijzigd in Ouder- en Familievereniging “Huize Ursula” (OVHU). Zij is -statutair- gevestigd te Nieuwveen, gemeente Nieuwkoop.

Om ook in de toekomst een factor van invloed te blijven zal het ledenbestand van de vereniging moeten groeien.
Het bestuur constateert een toenemende belangstelling van naaste familieleden, zijnde niet-leden van de vereniging, in het wel en wee van de bewoners. Graag ziet het bestuur dat juist deze familieleden zich als lid aansluiten bij onze vereniging.