Dienst Geestelijke Verzorging; Ipse de Bruggen – huize Ursula. 

Het Kapelnieuws wordt wekelijks uitgebracht.

Als u een abonnement hierop wilt hebben, dan kunt u zich opgeven bij:
Marianne Kerremans,,
Dienst geestelijke verzorging – Ipse de Bruggen.

 
 
Bereikbaarheidsdienst;
In het weekend van 20/21 juli is Kaleab Shiferaw mobiel bereikbaar voor spoed: 06 30577525.
 
Zondag 21 juli 2024: Uitrusten
Ken je dat gevoel dat je soms wat tijd voor jezelf wilt hebben?
Even uitrusten omdat je vermoeiende dagen achter de rug hebt.
Of dat je graag iets wilt afmaken waar je maar niet aan toe komt.
Kortom, je hebt behoefte aan rust en stilte om je heen.
Dat heeft iedereen op zijn tijd nodig.
Uitrusten, daar gaat het om op deze zondag.
 
Voorganger: Kaleab Shiferaw.
Koor: Ursula koor.
Piano: Jan Maas.
 
In verband met de wet op de privacy zijn in dit bericht de namen van de misdienaars, jarigen en overledenen weggelaten.
 
In de bijlage van deze e-mail is tevens de liturgie voor deze dienst bijgesloten.
Voor de thuisblijvers leuk om uit te printen en via Box-Tv de uitzending van de kapeldienst mee te beleven.
Mocht u de kapeldienst willen bijwonen in de kapel of via het kanaal van BoxTV (kanaal 985), dan kunt u door hier op Kerkdienst zondag 21 juli 2024 te klikken, de liturgie en liedjes downloaden en eventueel uitprinten.
 
Marianne Kerremans
Dienst Geestelijke Verzorging,
AH Kooistrastraat 130,
2441CP Nieuwveen.
Tel: 06 13 21 48 62.


Mededelingen:

“onze kapel”

De Ursula- kapel is niet zomaar `n gebouw; niet een van de velen op locatie.
Het is uniek! De kapel neemt op het terrein als historisch gebouw een bijzondere plek in.
Het is tegenwoordig zelfs -via de corridor- onlosmakelijk verbonden met het Parkpaviljoen. Oud en nieuw verbonden.

De kapel is voor velen een “stuk herinnering” aan vroeger; beleving van oude tijden toen de zusters er nog waren,
die in de kapel alles regelden en deden. Er wordt dan vaak gesproken over “onze kapel” als een stukje verleden.

Maar doe je zo de kapel niet te kort? Als je haar als een brok geschiedenis in steen gaat zien?
Geschiedenis is toch van gisteren? En onze kapel vult zich nog steeds met lief en leed.
Tot op vandaag is de zondagsdienst nog steeds een samenvatting van alles wat in de voorafgaande week is voorgevallen.
Tot op de dag van vandaag actueel!

Voor velen is de kapel en haar diensten in die persoonlijke en actuele beleving belangrijk voor hun zingeving.
Ze kunnen er terecht met problemen, verdriet, afscheid enz. Daarnaast is er tijd en ruimte voor feest, plezier en `n lach.
De uitspraak “onze kapel” uit de mond van deze groep kapelbezoekers heeft een meer intrinsieke betekenis.
Niet zozeer het gebouw maar de beleving in het samenzijn op zondag en overige diensten is voor hen van grote waarde.

“Onze kapel” heeft in de zingeving een toegekende extra waarde. Het is geen “neutraal” gebouw maar een R.K.-kerkgebouw, deel uitmakend van het Bisdom Rotterdam.
Het is in haar basis toegewijd en verankerd op godsdienstbeleving.

Voor velen en in veel opzichten is het niet zomaar een gebouw maar terecht “onze kapel”.


Het is nu technisch ook mogelijk om via Box-TV meerdere uitzendingen terug te zien.
Het kan een zondagsdienst betreffen, een uitvaart, enz., die via Box-Tv is uitgezonden.
Vanwege technische verbetering en veranderingen is het oude kanaal op de t.v. waarop je Box-TV kon zien gewijzigd.
Je kunt Box-TV, Bingo en de kapelvieringen nu, via je t.v., zien op kanaal 985
.
U kunt contact opnemen met Box-TV (tasabbe@xs4all.nl) welke dienst u nog eens wilt zien.
Zij sturen een link en met deze link kunt u inloggen en de dienst zien.