Lid of donateur worden

De vereniging maakt zich sterk voor het welbevinden van de de cliënten en hun vertegenwoordigers. Het ligt in de bedoeling dat de OVHU nog in de lengte van dagen opkomt voor de belangen van de cliënten van Ursula. Telkens weer zullen die belangen onder de aandacht van de politiek en de directie moeten worden gebracht.
Als ouder, familielid of cliëntenvertegenwoordiger kunt u als lid een directe bijdrage leveren aan de Ouder- en familievereniging “Huize Ursula”.
Ook kunt u deelnemen aan de inspraak door lid te worden van de Lokale Cliëntenraad (LCR) Huize Ursula, Nieuwveen e/o of een van zijn commissies.
Mocht u geen directe relatie als ouder, familielid of overige wettelijke vertegenwoordiger van een cliënt hebben, die woonachtig is op de locatie ‘Landgoed Ursula’ of een van de ‘buitenlocaties van ‘Landgoed Ursula’, maar het werk van de ouder- en familievereniging een ‘warm hart toedragen’, kan kunt u zich opgeven als donateur.

Lid of donateur worden van de vereniging, kunt u doen d.m.v. het verzenden van een e-mailbericht met uw adresgegevens aan de secretariaat OVHU of, indien u niet over internet/e-mailadres beschikt, het versturen van een kort briefje met uw adresgegevens naar:
Secretariaat OVHU
Derkinderenlaan 15
1251 EK LAREN NH
U ontvangt dan van ons een aanmeldingsformulier.

Contributie, donaties, schenkingen

De belangrijkste inkomstenbron voor de vereniging wordt gevormd door de contributies van de leden . Deze bedraagt (ten minste) € 25,- per jaar. Daarnaast zijn donaties en schenkingen voor een vereniging als de onze altijd welkom.
Bankrekening Ouder- en Familievereniging Huize Ursula (OVHU): NL61 INGB 0001 9751 03.

De vereniging heeft de ANBI-status.

Hierdoor wordt uw schenking ook voor u fiscaal interessant. Het fiscale ANBI nummer is 8042 31 229.
Voor meer informatie over donaties en schenkingen kunt u contact opnemen met de penningmeester:
Helma Kouwenhoven,
tel.: 06 81 13 72 29
e-mail: Helma Kouwenhoven.

Ereleden en lid van verdienste

Behoudens bestuursleden en gewone leden kent de vereniging ereleden en leden van verdienste.

Ereleden:

  • dhr. Piet Schröder, Voorzitter/bestuurslid oudercommissie en oudervereniging 1968 – 1986

Leden van verdienste

  • dhr. Fred Geugjes, Bestuurslid oudervereniging 1996 – heden
  • mw. Jeannie van den Hondel, Secretaris/bestuurslid oudervereniging 1999 – 2004, Bestuurslid oudervereniging 2006 – 2010 Lid van de cliëntenraad 1999 – 2004, 2006 – 2010
  • dhr. Joris Hercules, Bestuurslid oudervereniging 2002 – 2014, Voormalig lid van de cliëntenraad
  • dhr. Frans de Jong, Voorzitter oudervereniging 2016 – 2022
  • dhr. Carl Vermelis, Penningmeester/bestuurslid oudervereniging 2017 – 2024

Statuten

Op 17 juli 2022 zijn de Statuten van de Ouder- en Familievereniging “Huize Ursula” gewijzigd.
Door hier op de tekst Statuten OVHU te klikken kunt u de Statuten inzien en desgewenst downloaden.

Huishoudelijk Reglement

Op 7 mei 2023 heeft op de Algemene Vergadering het goedkeuren en vaststellen van het Huishoudelijk Reglement van de Ouder- en Familievereniging “Huize Ursula” plaatsgevonden.
Door hier op de tekst Huishoudelijk Reglement OVHU te klikken kunt u het Huishoudelijk Reglement inzien en desgewenst downloaden.

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2023

Jaarrekening en toelichting 2023

Jaarrekening 2022

Jaarrekening en toelichting 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening en toelichting 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening en toelichting 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening en toelichting 2019

Jaarrekening 2018

Balans en exploitatierekening 2018
Toelichting financieelverslag 2018

Jaarrekening 2017

Balans en exploitatierekening 2017
Toelichting financieel verslag 2017