Rolstoelvriendelijke vakantieparken

Voor mensen met een beperking, is het niet altijd gemakkelijk om een geschikte bungalow te vinden. Gelukkig is daar de laatste jaren verandering in gekomen en is het aanbod van aangepaste- en rolstoelvriendelijke bungalows sterk toegenomen.
Zowel bij Center Parcs, als Roompot en Landal kunt u nu op verschillende vakantieparken aangepaste- en rolstoelvriendelijke bungalows reserveren.
Het is wel raadzaam om goed te kijken welke aanpassing u nodig heeft, aangezien de aanpassing verschilt per bungalow.
Door hier op bungalowparkoverzicht mindervaliden vakanties te klikken, krijgt u een overzicht te zien van vakantieparken en het type bungalow.
Daarnaast hebben we ook de belangrijkste aanpassingen per bungalow opgenomen.

Landelijke Belangenbehartiging

CG-Raad
www.cg-raad.nl

CG Raad is een samenwerkingsverband van alle landelijke belangenbehartigers voor lichamelijk gehandicapten. De twee belangrijkste taken van de CG-Raad zijn collectieve belangenbehartiging en het bieden van ondersteuning en service aan de lid organisaties en aangesloten organisaties. De CG-Raad geeft over allerlei onderwerpen folders, brochures, rapporten en nota’s uit: onder meer over werk, vervoer, toegankelijkheid en onderwijsmogelijkheden voor mensen met een handicap, over de Wvg en de Rugzak, over belastingen, enzovoorts. Het werk van de CG-Raad wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het revalidatiefonds.

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
www.cce.nl
Het centrum voor Consultatie Expertise (CCE) wil mensen met een bijzondere zorgvraag een menswaardig bestaan geven. Het CCE komt in actie als er sprake is van complexe gedragsproblemen of als de kwaliteit van leven ernstig wordt aangetast. Wanneer reguliere zorgverleners geen oplossing meer hebben voor cliënten in de langdurige in de zorg, zet het CCE onafhankelijke deskundigen in. Het CCE bestaat uit vijf regionale vestigingen en een landelijk bureau.

Eerste en Tweede Kamer
www.eerste kamer www.tweede kamer
Website van Eerste en Tweede Kamer.
Bijzonderheid: o.a. Kamernieuws en Kamerstukken

Kansplus
www.kansplus
Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten is dé vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, broers, zussen en andere naasten. KansPlus staat mensen met raad en daad bij. KansPlus behartigt de belangen van mensen met een verstandelijke handicap, lokaal, regionaal en landelijk. KansPlus is ontstaan uit een fusie van de VOGG en het WOI. OVHU is lid van Kansplus.

Kennisplein
www.vilans.nl
Drie belangrijke kennisinstituten in de sector hebben hiervoor de handen ineen geslagen. VG, MEE Nederland en Vilans bouwen samen een virtueel kennisplein waar mensen uit de gehandicaptensector elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Dit kennisplein bouwt voort op bestaande activiteiten

Logeren met Zorg
“Logeren met Zorg” is een initiatief van:
– De BOSK, vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders www.bosk.nl
– PhiladelphiaSupport, christelijke beweging voor mensen met een verstandelijke beperking www.philadelphiasupport.nl
– Platform Ernstig Meervoudig Gehandicapten (EMG), kennisnetwerk over mensen die ernstig meervoudig gehandicapt zijn www.emgplatform.nl
Op de website vindt u ook een zogenaamde LogeerWijzer. In de Logeerwijzer vindt u logeerhuizen, zorgboerderijen, kinderhospices, maar ook over woonvoorzieningen die logeerplaatsen hebben. Hierbij kan het gaan om particuliere initiatieven, maar ook om voorzieningen die vallen onder een gehandicaptenzorginstelling.

Landelijke Cliënten Medezeggenschap Belangen>

LPR en LOC
www.LOC.nl
LPR en LOC zijn gefuseerd. LPR en LOC zetten zich samen met cliëntenraden in voor zorg die daadwerkelijk uitgaat van wat cliënten willen en nodig hebben; voor goede zorg naar de maat van de cliënten. LPR en LOC behartigen de gemeenschappelijke belangen van alle cliëntenraden en hun achterban bij de overheid, de verzekeraars en de koepels van zorgorganisaties.

LSR, landelijk steunpunt medezeggenschap
www.hetlsr.nl
Het LSR is een landelijk steunpunt op het gebied van medezeggenschap en zeggenschap. Het LSR is actief in de gehandicaptenzorg en de curatieve sector. Als koepel van clientenraden uit de curatieve en gehandicaptensector zijn circa 500 clientenraden aangesloten bij het LSR.

Overheid

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
www.cibg.nl
Het CIBG is een uitvoeringorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en sport.
Bijzondheid: o.a. jaarsverlagen zorginstellingen

IGZ
www.igz.nl
De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve
handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. Met o.a. instellingsrapporten.

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn Sport
www.rijksoverheid.nl
Veel informatie over AWBZ-gerelateerde onderwerpen (inclusief diverse nieuwsbrieven: http://abonneren.minvws.nl/)

Overheid.nl
www.overheid.nl
De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden (landelijk, provinciaal, gemeentelijk).

De regelhulp
www.regelhulp.nl
De website maakt een einde aan de vaak eindeloze zoektocht van menen naar de juiste hulp, voorzieningen en organisaties. Mensen moesten voor informatie over werk naar het UWV, over thuiszorg naar de thuiszorgorganisatie en voor de indicatie weer naar het CIZ(Centrum Indicatiestelling Zorg) of de gemeente (Wmo). Met allemaal een andere website en andere werkwijzen. O[p regelhulp.nl staat alle informatie bij elkaar. Bovendien denkt regelhulp vanuit de cliënt, door informatie aan te bieden vanuit herkenbare situaties.

Regionaal

MEE Zuid-Holland Noord
www.meezhn.nl
Mee Zuid-Holland Noord biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen die met een beperking te maken hebben. U kunt bij MEE terecht met alle vragen die met de beperking te maken hebben: vragen over wonen, werk en inkomen, onderwijs, opvoeding, vervoer, vrije tijd, sociale voorzieningen, wet- en regelgeving, enzovoort.
Mee is onafhankelijk. De diensten van MEE worden door de overheid betaald en zijn voor u gratis.

Ipse de Bruggen
www.ipsedebruggen.nl
Website van Ipse de Bruggen.

Omroepvereniging Box Tv
www.boxtv.nl
Sinds 1983 heeft Box Tv een plaats gekregen op de kabel van Huize Ursula. Box tv is een vrijwilligersproject zonder winstoogmerk en geheel kosteloos voor Landgoed Ursula. Het team vrijwilligers van deze omroep zorgen voor informatie over het landgoed Ursula, maken reportages en onderhoudende programma’s ter afwisseling.

Zorgkantoor Zuid Holland Noord
www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl
Zorgkantoor waartoe Ipse de Bruggen/locatie Nieuwveen behoort.