Positie

De vereniging is een rechtspersoon en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (inschrijfnummer KvK 40445601). Volgens de statuten legt het bestuur verantwoording af aan haar leden op tenminste één algemene ledenvergadering per jaar. In de praktijk worden de laatste jaren meerdere bijeenkomsten georganiseerd veelal themabijeenkomsten (b.v. over het beheer van bewonersgelden). De vereniging is onafhankelijk en op geen enkele wijze ondergeschikt aan de Raad van Bestuur of Directie van de Stichting Ipse de Bruggen.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging kent de navolgende leden in de functies van:

  • voorzitter : M. (Rien) Brand
  • secretaris : N. (Nathalie) Peters
  • penningmeester: H. (Helma) Kouwenhoven
  • Juridische zaken: F. (Fred) Geugjes
  • Flitsnieuws, communicatie & PR: H. (Henk) Telman

Het bestuur van de OVHU verricht de bestuurstaken zonder bezoldiging. Slechts op declaratiebasis kunnen noodzakelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten, portokosten, telefoonkosten en kopieerkosten) worden vergoed.