Net zoals in de afgelopen jaren zal de vereniging zich voor een drietal doelen blijven inzetten:

  1. Bewoners moeten keuzemogelijkheid hebben voor de plaats waar zij willen wonen. Bewoners moeten kunnen kiezen voor het wonen op het beschermde terrein van het Landgoed Ursula of het wonen in een kleinschalige voorziening daarbuiten.
  2. Bewoners moeten zorg ontvangen die is toegesneden op hun beperking. Veranderende zorgvraag als gevolg van veroudering verdient daarbij speciale aandacht.
  3. Het voortbestaan (lees: betaalbaarheid) van het beschermde terrein van het Landgoed Ursula moet in de toekomst gegarandeerd blijven. Op het beschermd terrein zullen bewoners die daar wensen te wonen, zich veilig moeten weten (ook op termijn).

De vereniging wil dit bij de instelling bereiken via de formele cliëntmedezeggenschap van de cliëntenraden, door overleg met de locatiedirecteur van Ursula als ook via regionale en landelijke samenwerking met gelijkgestemde organisaties.